Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích Chào mừng Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9

DANH MỤC CÁC LOẠI BIỂU MẪU

 

Mẫu số

TÊN CÁC LOẠI BIỄU MẪU

LINK TẢI

GHI CHÚ

1

Mẫu báo cáo chất lượng HKI và cuối năm (K4;5)

Tải về!

 

2

Mẫu danh sách đề nghị 
khen thưởng các lớp

Tải về!

 

3

Mẫu giáo án 

Tải về!

 

4

Mẫu góp ý cho lãnh đạo hàng năm 

Tải về!

 

5

Mẫu giấy mời hội nghị, tổng kết, sơ kết 

Tải về!

 

6

Mẫu phiếu đánh giá SKKN 

Tải về! 

 

7

Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ giáo viên 

Tải về! 

 

8

Mẫu giấy chuyển trường 

 Tải về!

 

9

Mẫu phiếu dự giờ (2014-2015)

Tải về!

 

10

Mẫu kế hoạch hướng dẫn tập sự 

 Tải về!

 

11

Mẫu giấy giới thiệu 

 Tải về!

 

12

Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác 

 Tải về!

 

13

Mẫu đăng kí sinh đẻ kế hoạch 

Tải về!

 

14

 Mẫu báo cáo tháng

 Tải về!

 

15

Mẫu giấy đi đường 

   Tải về!

 

16

Mẫu nhật kí chủ nhiệm 

 Tải về!

 

17

Mẫu 2-HĐLĐ-Thông tư số 152012TT-BNV 

 Tải về!

 

18

Mẫu Bản tự kiểm điểm 

 Tải về!

 

19

 Mẫu đơn xin nâng lương

Tải về! 

 

20

 Mẫu bản nhận xét quá trình công tác (Xin nâng lương)

 Tải về!

 

21

 Mẫu Báo cáo tổng kết lớp năm học 
2017-2018

Tải về!

 

22

 Mẫu biên bản bàn giao chất lượng 

Tải về!

 

23

 Mẫu thành tích cá nhân (Theo CV 1592)

 Tải về!

 

24

 Mẫu giấy phép (mẫu 1.16)

Tải về! 

 

25

 Đánh giá kết quả tập sự

 Tải về!

 

26

 Đơn xin phép

Tải về!

 

27

Mẫu khai thông tin BHXH 

 Tải về!

 

28

Mẫu QĐ phân công nhiệm vụ 

 Tải về!

 

29

 Mẫu báo cáo thành tích cá nhân (CV 495)

Tải về! 

 

30

 Mẫu kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học

Tải về!

 

 31  Mẫu báo cáo Chất lượng EQMS cuối năm    Tải về!  
 32  Mẫu đăng ký học hè  Tải về!  
 33  Đơn xin học bán trú
 Tải về!  
 34  Mẫu chương trình  Tải về!  
 35  Mẫu sinh hoạt chuyên môn tổ, trường  Tải về!  
 36  Mẫu kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học   Tải về!  
 37  Mẫu kế hoạch phụ đạo học sinh  Tải về!  
 38  Mẫu kế hoạch bồi dưỡng học sinh Tải về!  
 39  Mẫu thông tin cá nhân trên CTT
Tải về!  
 40  Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm  Tải về!  
 41  Mẫu báo cáo thành tích 20/11  Tải về!  
 42  Biên bản họp tổ đảng  Tải về!  
 43  Mẫu đánh giá chất lượng giữa kỳ lớp 1,2,3 Tải về!  
 44  Mẫu đánh giá chất lượng cuối kỳ lớp 1,2,3  Tải về!  
 45  Mẫu đánh giá chất lượng cuối năm lớp 1,2,3  Tải về!  
 46  Mẫu đánh giá chất lượng giữa kỳ lớp 4,5 Tải về!  
 47  Mẫu đánh giá chất lượng cuối kỳ lớp 4,5  Tải về!  
 48  Mẫu đánh giá chất lượng cuối năm lớp 4,5  Tải về!  
 49  Mẫu biên bản họp xét thi đua Tổ
 Tải về!  
 50  Mẫu đơn xin nâng lương 2017  Tải về!  
 51  Mẫu đơn đăng ký Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo CV 1131 (Cá nhân)
Tải về!
 
 52 Mẫu đăng ký Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo CV 1131 (Dành cho Trường) 
 Tải về!  
 53 Mẫu giấy phép nghỉ sinh 
 Tải về!  
 54 Mẫu báo cáo UBND xã về hoạt động 
thiện nguyện tại Trường 
 Tải về!  
 55 Mẫu phiếu đánh giá chuẩn GVTH  Tải về!  
 56 Mẫu phiếu đánh giá VC không giảng dạy  Tải về!  
 57  Phiếu đánh giá, phân loại viên chức Tải về!  
 58 Biên bản nghiệm thu chất lượng giáo dục (Dành cho GVHĐ trường)  Tải về!  
 59 Mẫu kê khai thành tích cá nhân để phục vụ bình chọn cá nhân tiêu biểu  Tải về!  
 60 Biên bản thỏa thuận các khoản thu nộp.   Tải về!  
 61  Chuẩn hiệu trưởng  Tải về!  
 62  Chuẩn giáo viên Tải về!   
 63 Đơn công nhận SKKN Tải về!    
 64  Số 210-Hướng dẫn góp ý trên văn bản   Tải về!  
       
       
       
       
       

 


 

 

Click cuộn lên