Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

DANH MỤC CÁC LOẠI BIỂU MẪU

 

Mẫu số

TÊN CÁC LOẠI BIỄU MẪU

LINK TẢI

1

Mẫu báo cáo chất lượng HKI và cuối năm (K4;5)

Tải về!

2

Mẫu danh sách đề nghị 
khen thưởng các lớp

Tải về!

3

Mẫu giáo án 

Tải về!

4

Mẫu góp ý cho lãnh đạo hàng năm 

Tải về!

5

Mẫu giấy mời hội nghị, tổng kết, sơ kết 

Tải về!

6

Mẫu phiếu đánh giá SKKN 

Tải về!

7

Mẫu phiếu đánh giá hồ sơ giáo viên 

Tải về!

8

Mẫu giấy chuyển trường 

Tải về!

9

Mẫu phiếu dự giờ (2014-2015)

Tải về!

10

Mẫu kế hoạch hướng dẫn tập sự 

Tải về!

11

Mẫu giấy giới thiệu 

Tải về!

12

Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác 

Tải về!

13

Mẫu đăng kí sinh đẻ kế hoạch 

Tải về!

14

 Mẫu báo cáo tháng

Tải về!

15

Mẫu giấy đi đường 

Tải về!

16

Mẫu nhật kí chủ nhiệm 

Tải về!

17

Mẫu 2-HĐLĐ-Thông tư số 152012TT-BNV 

Tải về!

18

Mẫu Bản tự kiểm điểm 

Tải về!

19

 Mẫu đơn xin nâng lương

Tải về!

20

 Mẫu bản nhận xét quá trình công tác (Xin nâng lương)

Tải về!

21

 Mẫu Báo cáo tổng kết lớp năm học 
2017-2018

Tải về!

22

 Mẫu biên bản bàn giao chất lượng 

Tải về!

23

 Mẫu thành tích cá nhân (Theo CV 1592)

Tải về!

24

 Mẫu giấy phép (mẫu 1.16)

Tải về! 

25

 Đánh giá kết quả tập sự

Tải về!

26

 Đơn xin phép

Tải về!

27

Mẫu khai thông tin BHXH 

Tải về!

28

Mẫu QĐ phân công nhiệm vụ 

Tải về!

29

 Mẫu báo cáo thành tích cá nhân (CV 495)

Tải về!

30

 Mẫu kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học

Tải về!

 31

 Mẫu báo cáo Chất lượng EQMS cuối năm

Tải về!

 32

 Mẫu đăng ký học hè

Tải về!

 33

 Đơn xin học bán trú

Tải về!

 34

 Mẫu chương trình

Tải về!

 35

 Mẫu sinh hoạt chuyên môn tổ, trường

Tải về!

 36

 Mẫu kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học 

Tải về!

 37

 Mẫu kế hoạch phụ đạo học sinh

Tải về!

 38

 Mẫu kế hoạch bồi dưỡng học sinh

Tải về!

 39

 Mẫu thông tin cá nhân trên CTT

Tải về!

 40

 Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Tải về!

 41

 Mẫu báo cáo thành tích 20/11

Tải về!

 42

 Biên bản họp tổ đảng

Tải về!

 43

 Mẫu đánh giá chất lượng giữa kỳ lớp 1,2,3

Tải về!

 44

 Mẫu đánh giá chất lượng cuối kỳ lớp 1,2,3

Tải về!

 45

 Mẫu đánh giá chất lượng cuối năm lớp 1,2,3

Tải về!

 46

 Mẫu đánh giá chất lượng giữa kỳ lớp 4,5

Tải về!

 47

 Mẫu đánh giá chất lượng cuối kỳ lớp 4,5

Tải về!

 48

 Mẫu đánh giá chất lượng cuối năm lớp 4,5

Tải về!

 49

 Mẫu biên bản họp xét thi đua Tổ

Tải về!

 50

 Mẫu đơn xin nâng lương 2017

Tải về!

 51

 Mẫu đơn đăng ký Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo CV 1131 (Cá nhân)

Tải về!

 52

Mẫu đăng ký Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo CV 1131 (Dành cho Trường) 

Tải về!

 53

Mẫu giấy phép nghỉ sinh 

Tải về!

 54

Mẫu báo cáo UBND xã về hoạt động 
thiện nguyện tại Trường 

Tải về!

 55

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn GVTH 

Tải về!

 56

Mẫu phiếu đánh giá VC không giảng dạy 

Tải về!

 57

 Phiếu đánh giá, phân loại viên chức

Tải về!

 58

Biên bản nghiệm thu chất lượng giáo dục (Dành cho GVHĐ trường) 

Tải về!

 59

Mẫu kê khai thành tích cá nhân để phục vụ bình chọn cá nhân tiêu biểu 

Tải về!

 60

Biên bản thỏa thuận các khoản thu nộp. 

Tải về!

 61

 Chuẩn hiệu trưởng

Tải về!

 62

 Chuẩn giáo viên

Tải về!

 63

Đơn công nhận SKKN

Tải về! 

 64 

Số 210-Hướng dẫn góp ý trên văn bản 

Tải về!

 65

Đăng ký chất lượng, danh hiệu thi đua 

Tải về!

 66 

Đề cương làm việc tại hội ý và hội nghị 

Tải về!

 67

Hướng dẫn xác định kinh độ, vĩ độ 
tại vị trí đang đứng

Tải về!

 68

Mẫu báo cáo kết quả giúp đỡ 
giáo viên tập sự hàng tháng 

Tải về!

 69

 Thông tin BHYT học sinh

Tải về!

 70

 Biên bản họp phụ huynh

Tải về!

 71

Đơn xin ủng hộ quỹ tấm lòng vàng 

Tải về!

 

 

 

 

72

 

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

72.1. Nghị quyết (cá biệt)

Tải về!

72.2. Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

Tải về!

72.3. Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếp

Tải về!

72.4. Văn bản có tên loại

Tải về!

72.5. Công văn

Tải về!

72.6. Công điện

Tải về!

72.7. Giấy mời

Tải về!

72.8. Giấy giới thiệu

Tải về!

72.9. Biên bản

Tải về!

72.10. Giấy nghỉ phép

Tải về!

2. Mẫu trình bày phụ lục văn bản

72.11. Phụ lục văn bản hành chính giấy

Tải về!

72.12. Phụ lục văn bản hành chính điện tử

Tải về!

3. Mẫu trình bày bản sao văn bản

72.13. Bản sao sang định dạng giấy

Tải về!

72.14. Bản sao sang định dạng điện tử

Tải về!

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click cuộn lên