Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
Các loại văn bản từ ngày 10/08/2019 trở về trước Tại đây
Danh sách công văn
Loại CV Nguồn CV Nghiệp vụ
Năm Từ khoá
TTSố công vănTrích yếuLoại công vănNghiệp vụĐơn vị ban hànhChỉ đạo chungNgày ban hànhLượt xem
1 252 Số 252-Phân công lĩnh vực phụ trách đối với BGH năm học 2021-2022 Công văn đi Phân công Trường TH Hướng Phùng 30/07/2021 3
2 247 Số 247-Kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 24/07/2021 149
3 2016 Số 2016-Xếp loại mức độ HTNV năm học 2020-2021 Công văn đến Thi đua-Bình chọn-Hỏi ý kiến UBND huyện Hướng Hóa 09/07/2021 66
4 240 Số 240- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 nam học 2021-2022 Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 01/07/2021 99
5 235 Số 235- Kế hoạch tổ chức ngày gia đình Việt Nam năm 2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 10/06/2021 215
6 237 Số 237- Kế hoạch tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc huyện Hướng Hóa năm 2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 10/06/2021 220
7 224 Số 224-Hướng dẫn các hoạt động Hè 2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 31/05/2021 37
8 224 Số 224-Hướng dẫn hoạt động Hè 2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 31/05/2021 206
9 220 Số 220- Kế hạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 30/05/2021 105
10 218 Số 218- Kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 25/05/2021 137
12345678910...
Click cuộn lên