Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
Các loại văn bản từ ngày 10/08/2019 trở về trước Tại đây
Danh sách công văn
Loại CV Nguồn CV Nghiệp vụ
Năm Từ khoá
TTSố công vănTrích yếuLoại công vănNghiệp vụĐơn vị ban hànhChỉ đạo chungNgày ban hànhLượt xem
1 143 Số 143-Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2020-2021 Công văn đi Kế hoạch + Phân công chuẩn bị Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 89
2 145 Số 145-Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên Nguyễn Thị Hồng Thủy Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 38
3 146 Số 146-Quyết định kiểm tra chuyên đề giáo viên Đặng Phương Chi Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 34
4 147 Số 147-Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên Hồ Thị Bích Kiều Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 28
5 148 Số 148-Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên Hồ Thị Mư Công văn đi Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 27
6 149 Số 149-Quyết định kiểm tra chuyên đề giáo viên Hoàng Đức Anh Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 27
7 150 Số 150-Kế hoạch sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 và xây dựng mô hình sáng tạo Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 09/04/2021 50
8 142 Số 142-Kế hoạch đánh giá kết quả phụ đạo học sinh năm học 2020-2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 05/04/2021 72
9 133 Số 133-Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn SGK lớp 2 Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 27/03/2021 95
10 134 Số 134-Kế hoạch Truyền thông phòng tránh một số bệnh mùa Hè Công văn đi Đội TNTP Trường TH Hướng Phùng 26/03/2021 58
12345678910...
Click cuộn lên