Kỷ niệm 720 năm ngày giỗ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 20/8 AL - 6/10/2020 (1300-2020)
Các loại văn bản từ ngày 10/08/2019 trở về trước Tại đây
Danh sách công văn
Loại CV Nguồn CV Nghiệp vụ
Năm Từ khoá
TTSố công vănTrích yếuLoại công vănNghiệp vụĐơn vị ban hànhChỉ đạo chungNgày ban hànhLượt xem
1 307 Số 307-Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 23/09/2020 56
2 315 Số 315-Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTC, TT, YTTH, GDQP Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 23/09/2020 44
3 311 Số 311-Kế hoạch thực hiện phong trào nuôi heo đất năm học 2020-2021 Công văn đi Đội TNTP Trường TH Hướng Phùng 22/09/2020 52
4 304 Số 304-Quyết định ban hành quy chế chuyên môn 2020-2021. Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/09/2020 63
5 305 Số 305 -QĐ kiện toàn hội đồng tự đánh giá Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/09/2020 64
6 306 Số 306-Kế hoạch tự đánh giá năm học 2020-2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 21/09/2020 71
7 310 Số 310- Kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 21/09/2020 7
8 28 TT 28-Điều lệ Trường Tiểu học Công văn đi Khác Bộ GD&ĐT 21/09/2020 74
9 406 Số 406-Kiểm tra công tác công vụ huyện Hướng Hóa Công văn đến Kế hoạch các loại UBND huyện Hướng Hóa 18/09/2020 92
10 303 Số 303-Phân công chuẩn bị hội nghị Viên chức năm học 2020-2021 Công văn đi Phân công Trường TH Hướng Phùng 17/09/2020 137
12345678910...
Click cuộn lên