Giỗ Tổ Hùng Vương 2020

Mỹ Hạnh-Thực hiện chương trình công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi, Liên đội Trường Tiểu học Hướng Phùng trong những năm qua đã phát động, triển khai và tổ chức thực hiện nhiều mô hình hoạt động, nhiều phong trào gắn liền với những hoạt động lớn của chương trình công tác đội các cấp

Lượt xem: 104

Mỹ Hạnh-Một trong những phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó là phong trào “Góp nắm thóc phát triển đàn chim bồ câu” giúp bạn đến trường. 

Lượt xem: 436

Mỹ Hạnh-Tháng ngày 16/12/2019, Liên đội Trường Tiểu Học Hướng Phùng tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống với sự gặp gỡ giao lưu cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Miết và đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 52 - Sư Đoàn 337

Lượt xem: 778

Mỹ Hạnh-Ngày 5/11/2019 Trường Tiểu Học Hướng Phùng đã lồng ghép tổ chức hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho CB-GV-NV và Học sinh về diễn biến, hoạt động ứng phó thiên tai do mưa lũ gây ra, đồng thời để tưởng nhớ các nạn nhân trong trận “Đại hồng thủy” năm 1999 trong lịch sử.

Lượt xem: 485

Mỹ Hạnh-Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020. Hội đồng Đội Huyện Hướng Hóa, Liên Đội Trường Tiểu học Hướng Phùng đã chỉ đạo cho các chi Đội tổ chức Đại hội chi đội nhằm để kiện toàn Ban chỉ huy chi đội tiến tới Đại hội Liên Đôi nhiệm kỳ mới. 
Lượt xem: 767
Click cuộn lên