Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Hữu Thành-Chiều ngày 06/01/2021, Chi bộ Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Trường Tiểu học Hướng Phùng. Đây là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với ba đảng viên trẻ.      
Lượt xem: 151

Hồ Hồ-Đây là hoạt động nhằm giúp các em học sinh người Vân Kiều ôn lại truyền thống của dân tộc mình, đồng thời giúp giáo viên và học sinh của nhà trường biết thêm về các phong tục, tập quán của đồng bào nơi đây.

Lượt xem: 1065

Nguyễn Hải-Ngày 3/11/2020, Hội CTĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức hội thi Tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020 với  thông điệp “Tránh xa bom mìn và vật liệu chưa nổ - vì cuộc sống bình yên”.
Lượt xem: 369

Thùy Dương-Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Lượt xem: 308
Click cuộn lên