Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016)