Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
http://thhuongphung-huonghoa-quangtri.edu.vn/Newsdetail.aspx?CateID=347&id=424&News_ID=15029
Lượt xem: 3
https://giadinh.net.vn/giao-duc/ngoi-truong-vung-cao-quang-tri-xay-dao-gac-ma-thu-nho-de-tuong-niem-anh-linh-64-liet-si-20210315082401397.htm?fbclid=IwAR02dL6nsu-xZ14hznRlZbBHK0ai_XCjf3b_SOovJMMwXi4kMNqEFmYgfqo
Lượt xem: 8
https://tuoitre.vn/truong-mien-nui-dung-bang-ghi-thong-tin-hinh-anh-64-liet-si-gac-ma-giua-san-truong-20210314151408241.htm?fbclid=IwAR1c8GMR4qEwk-RPjI2XESCdjjrOyiwkN4D2yGXIExa_b0UZV6jfXPLYtUM
Lượt xem: 10
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/mo-hinh-dao-gac-ma-va-64-ngoi-sao-bat-tu-o-truong-hoc-vung-cao-20210314081522754.htm?fbclid=iwar3qw_indpyoo9nx45lstdizkeqd_p2dwcko5czt7-bpljsu9zzhmtdr0ws
Lượt xem: 9
https://laodong.vn/xa-hoi/dung-mo-hinh-dao-gac-ma-va-64-ngoi-sao-bat-tu-de-giao-duc-long-yeu-nuoc-888761.ldo?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1aA315DqED5Q1QPLwsYI9GumTy9v1ukzOuVaAxrRZ2EAS3JPcqd58Tl5s
Lượt xem: 9
Click cuộn lên