“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"
http://m.cand.com.vn/giao-duc/Thay-co-vung-cao-mang-phan-thuong-den-tan-nha-hoc-sinh-643372/?fbclid=IwAR2eJipE76K8fYSvVRnZoU4ZTcg7yZCxXw1t0vRt3SKS_8tSOoreAgjODX8
Lượt xem: 326
http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/157882/title/Phong-chong-COVID19-Giao-vien-den-tan-nha-phat-thuong-cho-hoc-sinh/zarsrc/30/fbclid/IwAR1Alo7kJsQykSDds7-fX8wfpzvcgnMwVaLpuOyfZPUyGRTlbW6hqqu5Tco?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Lượt xem: 319
https://trian.vn/quang-tri-thay-co-truong-vung-cao-den-tan-nha-phat-thuong/d2021052512502662.htm
Lượt xem: 313
http://quangtritv.vn/tin-tuc-n20885/chuyen-la-bien-cuong.html?fbclid=IwAR3CVwCfHh5xGeD8uij5GpWGbCMqmJwfxPsg-7Dl6QqOejWj76RnBGh8yHg
Lượt xem: 328
https://www.youtube.com/watch?v=6C57p4WhyGA
Lượt xem: 363
Click cuộn lên