Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)
https://www.youtube.com/watch?v=LXXduGpRCWg&t=36s
Lượt xem: 13
https://www.youtube.com/watch?v=n4QTk3cDljg
Lượt xem: 14
https://www.youtube.com/watch?v=yBoPcjhqYU8&feature=youtu.be
Lượt xem: 15
https://www.youtube.com/watch?v=b7coWe9dBs8&feature=youtu.be
Lượt xem: 25
https://www.youtube.com/watch?v=ppP3pHW_z-s&feature=youtu.be
Lượt xem: 31
Click cuộn lên