Chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018).
https://www.youtube.com/watch?v=4QL9xry4qfM&feature=youtu.be
Lượt xem: 3
https://www.youtube.com/watch?v=DAlkv_7yrZA
Lượt xem: 5
https://www.youtube.com/watch?v=KwBG8CXcXGo
Lượt xem: 5
https://www.youtube.com/watch?v=dWQzcBGjVdE
Lượt xem: 9
https://www.youtube.com/watch?v=vBAkGJkewpA
Lượt xem: 8
Click cuộn lên