“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Lịch thi GVDG cấp trường, năm học 2020-2021


  PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

Thứ

Tiết

Môn

Buổi

Lớp

Tuần

Tên bài

Người dạy

Người dự

2

2

Tập đọc

Sáng

5A

6

Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

Cô Tỵ

T.Lài, Loan, Thủy

2

3

Toán

Sáng

4B

6

Luyện tập

Cô Mai Hiền

T.Lài, Loan, Thủy

2

4

Toán

Sáng

4H

6

Luyện tập

Cô Dương

T.Lài, Loan, Thủy

2

4

Toán

Sáng

3B

6

Luyện tập

Cô Thanh Hiền

Hải, Tỵ, Thành

2

1

Toán

Chiều

5B

6

Héc-ta

Thầy Anh

Hải, Tỵ, Thành

2

2

Toán

Chiều

2B

6

2 cộng với 1 số: 7+5

Cô Yến

Hải, Tỵ, Thành

2

3

Tập đọc

Chiều

3A

6

Bài tập làm văn

Cô Thủy

Hải, Tỵ, Thành

2

4

Â. Nhạc

Chiều

2B

6

Học hát bài: Múa vui

Cô Thao

Hải, Tỵ, Thành

2

2

T. Việt

Chiều

1A

6

T, t, TR, tr (tiết 1)

Cô Phụng

T.Lài, Loan, Thủy

2

4

Mỹ thuật

Chiều

3B

6

Con vật quen thuộc

Cô Niềm

T.Lài, Loan, Thủy

3

1

T. Việt

Sáng

1B

6

T, t, TR, tr (tiết 1)

Cô Quỳnh

Hải, Tỵ, Thành

3

2

Toán

Sáng

2A

6

47+5

Cô Nga

Hải, Tỵ, Thành

3

3

Thể dục

Sáng

2A

6

Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung. Đi đều

Thầy Nam

Hải, Tỵ, Thành

3

4

Toán

Sáng

2H

6

47+5

Cô Đ.Lài

Hải, Tỵ, Thành

3

1

T. Việt

Sáng

1C

6

T, t, TR, tr (tiết 1)

Cô An

T.Lài, Loan, Thủy

3

2

Toán

Sáng

5C

6

Luyện tập

Cô Trang

T.Lài, Loan, Thủy

3

3

Toán

Sáng

2C

6

47+5

Cô Ngọc

T.Lài, Loan, Thủy

3

1

T. Việt

Chiều

1D

6

TH, th, ia (tiết 1)

Cô Hương

Hải, Tỵ, Thành

3

2

Toán

Chiều

4D

6

Luyện tập chung

Cô Tư

Hải, Tỵ, Thành

3

3

Toán

Chiều

5D

6

Luyện tập

Cô Hằng

Hải, Tỵ, Thành

3

4

Tập đọc

Chiều

4E

6

Chị em tôi

Thầy Dũng

Hải, Tỵ, Thành

4

1

T. Việt

Sáng

1E

6

TH, th, ia (tiết 1)

Cô Nga (A)

T.Lài, Hải, Tỵ

4

2

Toán

Sáng

5E

6

Luyện tập chung

Cô Giang

T.Lài, Hải, Tỵ

4

3

Toán

Chiều

3C

6

Luyện tập

Thầy Tăng

T.Lài, Hải, Tỵ

4

4

Toán

Chiều

4C

6

Luyện tập chung

Thầy  Thành

T.Lài, Hải, Tỵ

5

1

T. Việt

Sáng

1D

6

Ua, ưa (tiết 1)

Cô Hương

Trọng, Tỵ, Thành

5

2

Toán

Sáng

2D

6

Luyện tập

Cô Loan

Trọng, Tỵ, Thành

5

3

Toán

Sáng

2D

6

Phép chia hết và phép chia có dư

Thầy Sơn

Trọng, Tỵ, Thành

5

2

TNXH

Chiều

2A

6

Cơ quan tiêu hóa

Thầy Hoàn

Lài, Hải, Tỵ

5

3

Thể dục

Chiều

5A

6

ĐHĐN – Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”

Thầy Huyền

Lài, Hải, Tỵ

3

1

T. Việt

Sáng

1G

7

V, v, X, x (tiết 1)

Cô Vân

Trọng, Lài, Hải

3

2

Toán

Sáng

3G

7

Luyện tập

Thầy Trị

Trọng, Lài, Hải

3

3

Toán

Sáng

5G

7

Khái niệm phân số

Thầy Thuận

Trọng, Lài, Hải

                                                                                                                                       

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                

 

                                         Nguyễn Mai Trọng

 

 

Lượt xem: 2555

Click cuộn lên