Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Lịch thi GVDG cấp trường, năm học 2020-2021


  PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

Thứ

Tiết

Môn

Buổi

Lớp

Tuần

Tên bài

Người dạy

Người dự

2

2

Tập đọc

Sáng

5A

6

Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

Cô Tỵ

T.Lài, Loan, Thủy

2

3

Toán

Sáng

4B

6

Luyện tập

Cô Mai Hiền

T.Lài, Loan, Thủy

2

4

Toán

Sáng

4H

6

Luyện tập

Cô Dương

T.Lài, Loan, Thủy

2

4

Toán

Sáng

3B

6

Luyện tập

Cô Thanh Hiền

Hải, Tỵ, Thành

2

1

Toán

Chiều

5B

6

Héc-ta

Thầy Anh

Hải, Tỵ, Thành

2

2

Toán

Chiều

2B

6

2 cộng với 1 số: 7+5

Cô Yến

Hải, Tỵ, Thành

2

3

Tập đọc

Chiều

3A

6

Bài tập làm văn

Cô Thủy

Hải, Tỵ, Thành

2

4

Â. Nhạc

Chiều

2B

6

Học hát bài: Múa vui

Cô Thao

Hải, Tỵ, Thành

2

2

T. Việt

Chiều

1A

6

T, t, TR, tr (tiết 1)

Cô Phụng

T.Lài, Loan, Thủy

2

4

Mỹ thuật

Chiều

3B

6

Con vật quen thuộc

Cô Niềm

T.Lài, Loan, Thủy

3

1

T. Việt

Sáng

1B

6

T, t, TR, tr (tiết 1)

Cô Quỳnh

Hải, Tỵ, Thành

3

2

Toán

Sáng

2A

6

47+5

Cô Nga

Hải, Tỵ, Thành

3

3

Thể dục

Sáng

2A

6

Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung. Đi đều

Thầy Nam

Hải, Tỵ, Thành

3

4

Toán

Sáng

2H

6

47+5

Cô Đ.Lài

Hải, Tỵ, Thành

3

1

T. Việt

Sáng

1C

6

T, t, TR, tr (tiết 1)

Cô An

T.Lài, Loan, Thủy

3

2

Toán

Sáng

5C

6

Luyện tập

Cô Trang

T.Lài, Loan, Thủy

3

3

Toán

Sáng

2C

6

47+5

Cô Ngọc

T.Lài, Loan, Thủy

3

1

T. Việt

Chiều

1D

6

TH, th, ia (tiết 1)

Cô Hương

Hải, Tỵ, Thành

3

2

Toán

Chiều

4D

6

Luyện tập chung

Cô Tư

Hải, Tỵ, Thành

3

3

Toán

Chiều

5D

6

Luyện tập

Cô Hằng

Hải, Tỵ, Thành

3

4

Tập đọc

Chiều

4E

6

Chị em tôi

Thầy Dũng

Hải, Tỵ, Thành

4

1

T. Việt

Sáng

1E

6

TH, th, ia (tiết 1)

Cô Nga (A)

T.Lài, Hải, Tỵ

4

2

Toán

Sáng

5E

6

Luyện tập chung

Cô Giang

T.Lài, Hải, Tỵ

4

3

Toán

Chiều

3C

6

Luyện tập

Thầy Tăng

T.Lài, Hải, Tỵ

4

4

Toán

Chiều

4C

6

Luyện tập chung

Thầy  Thành

T.Lài, Hải, Tỵ

5

1

T. Việt

Sáng

1D

6

Ua, ưa (tiết 1)

Cô Hương

Trọng, Tỵ, Thành

5

2

Toán

Sáng

2D

6

Luyện tập

Cô Loan

Trọng, Tỵ, Thành

5

3

Toán

Sáng

2D

6

Phép chia hết và phép chia có dư

Thầy Sơn

Trọng, Tỵ, Thành

5

2

TNXH

Chiều

2A

6

Cơ quan tiêu hóa

Thầy Hoàn

Lài, Hải, Tỵ

5

3

Thể dục

Chiều

5A

6

ĐHĐN – Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”

Thầy Huyền

Lài, Hải, Tỵ

3

1

T. Việt

Sáng

1G

7

V, v, X, x (tiết 1)

Cô Vân

Trọng, Lài, Hải

3

2

Toán

Sáng

3G

7

Luyện tập

Thầy Trị

Trọng, Lài, Hải

3

3

Toán

Sáng

5G

7

Khái niệm phân số

Thầy Thuận

Trọng, Lài, Hải

                                                                                                                                       

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                

 

                                         Nguyễn Mai Trọng

 

 

Lượt xem: 2032

Click cuộn lên