Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông báo Lịch thao giảng tuần 8.

TT

Thứ

Tiết

Môn

Buổi

Lớp

Tuần

Tên bài

Người dạy

Người dự

1

2

3

Tiếng Việt

Sáng

2D

8

Người mẹ hiền

Hồ Văn Tăng

Trần Lài, Minh

2

3

4

TNXH

Sáng

3B

8

Vệ sinh thần kinh

Ng Thị Như Quỳnh

Loan, Đào Lài

3

3

2

Tin học

Chiều

3B

8

Học và chơi cùng máy tính: Trò chơi blocks.

Đinh Văn Toán

Tỵ, Đào Lài

4

4

1

Tiếng Việt

Sáng

2B

8

Bàn tay dịu dàng.

Ng Thị Thanh Thủy

Trần Lài, Minh

5

4

2

TiếngViệt

Sáng

1H

8

Âm /x/

NguyễnThị Nga

Trần Lài, Minh

6

4

4

Toán

Sáng

4C

8

Luyện tập

Lê Hữu Trị

Trần Lài, Minh

7

4

5

Tiếng Việt

Sáng

3C

8

Tiếng ru

Hồ Thị Tư

Trần Lài, Minh

8

4

1

Tiếng Việt

Chiều

5B

8

Trước cổng trời

Nguyễn Thị Nhi

Loan, Thuận

9

4

3

Tiếng Việt

Chiều

3H

8

Những chiếc chuông reo

Ng Thị Huyền Trang

Loan, Thuận

10

4

1

TiếngViệt

Sáng

1G

8

Âm /x/

Võ Thị Lan

Thành, Phụng

11

4

2

Tiếng Việt

Sáng

4G

8

Đôi giày ba ta màu xanh

Nguyễn Thị Hải

Thành, Phụng

12

4

3

Tiếng Việt

Sáng

5G

8

Trước cổng trời

Lê Văn Thuận

Thành, Phụng

13

4

3

Toán

Chiều

3E

8

Luyện tập

Lê Hải Sơn

Thành, Phụng

14

4

4

Khoa học

Chiều

5E

8

Phòng bệnh viêm gan A

Phạm Hương Giang

Thành, Phụng

15

5

1

Toán

Sáng

4E

8

Luyện tập chung

Hồ Thị Thanh Hiền

Trần Lài, Minh

16

5

3

Đạo đức

Sáng

5A

8

Nhớ ơn tổ tiên

LêThị Thanh Tú

Trần Lài, Minh

17

5

2

Toán

Chiều

2C

8

Luyện tập

Hồ Sĩ Hoàn

Minh, Trị

18

5

4

Toán

Chiều

4B

8

Luyện tập chung

Trương Quang Dũng

Minh, Trị


Lượt xem: 854

Click cuộn lên