Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê nhanh tình hình trường, lớp


 

CẬP NHẬT SỐ LIỆU

 (Quy định thời gian cập nhật: Chậm nhất ngày 15 hàng tháng)

 

 

Ngày cập nhật: 9/4/2018               Người cập nhật: Đinh Thị Oanh

 

  
             
 I. Đội ngũ:

             Tổng số CBGVNV: 45; Nữ: 30

Biên chế: 41; Hợp đồng: 04

GV dân tộc: 05; Nữ: 02

Đảng viên: 21 (Trọng, Lài, Minh, Tỵ, Hoàn, Phùng Hoàn, Tư, Viên Huyền, Đào Lài, Trị, Đoàn Liên, Tình, Thành, Loan, Thao, Tăng, Hiền, Phụng, Hà, Nguyên, Quỳnh)

Hợp đồng huyện: 04

 

Chia ra:

             + CBQL: 03

+ Đội: 01

+  Nhân viên: 04 ( Tình, Anh, Hà, Oanh) Nữ: 04

+ Giáo viên văn hóa: Tiểu học: 31 (Tỵ, Hoàng, Hoàn, Trị, Đào Lài, Đoàn Liên, Nga, Tư, Loan, Hiền, Thúy Phụng, Thành, Sơn, Thuận, Tăng, Trúc, Vừa, Dương, Hóa, Quỳnh, Trinh, Nguyên, Vân; Đặng Thủy, Thu Thủy, Mỹ Phụng, Hằng, Dũng, Giang, Thanh Thủy, Tú) Nữ: 22

+ Giáo viên năng khiếu: 05 (Niềm, Viên Huyền, Thao, Đăng, Nam, Toán) Nữ: 03

 + Trình độ: Đại học: 27; Cao đẳng: 14; Trung cấp: 4

II. Học sinh: HS khuyết tật: 04. Trong đó: Lớp 1E: 02; Lớp 5A: 01; Lớp 5B: 01.

     

TT

Điểm trường

Số lớp

Tổng số

Chia ra

 

Số lượng

Nữ

Dân tộc

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

 

 

1

Trung tâm

13

417

198 182

3

91

2

70

3

92

2

76

3

87

 

2

Chênh Vênh

5

48

23 48

1

9

1

12

1

8

1

10

1

9

 

3

Kợp

5

52

20 52

1

15

1

4

1

11

1

10

1

12

 

4

Cheng

5

100

68

100

1

29

1

12

1

22

1

22

1

15

 

5

Hướng Choa

5

34

12

34

1

7

1

10

1

5

1

6

1

6

 

Cộng

 33

651

321


416

7

151

6

108

7

138

6

124

7

129

 
           

 

 

 

 

 

Lượt xem: 2689

Click cuộn lên