Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê nhanh tình hình trường, lớp


 

CẬP NHẬT SỐ LIỆU

 (Quy định thời gian cập nhật: Chậm nhất ngày 15 hàng tháng)

 

 

Ngày cập nhật: 25/9/2018               Người cập nhật: Đinh Thị Oanh

 

  
             
 I. Đội ngũ:

             Tổng số CBGVNV: 44; Nữ: 32

Biên chế: 40; Hợp đồng: 04

GV dân tộc: 04; Nữ: 02

Đảng viên: 20 (Trọng, Lài, Minh, Tỵ, Hoàn, Tư, Viên Huyền, Đào Lài, Trị, Đoàn Liên, Tình, Thành, Loan, Thao, Tăng, Hiền, Phụng, Hà, Nguyên, Quỳnh)

Hợp đồng huyện: 0

 

Chia ra:

                   + CBQL: 03

+  Nhân viên: 04 ( Tình, Anh, Hà, Oanh) Nữ: 04
           + TPT Đội: 01

+ Giáo viên văn hóa: Tiểu học: 30 (Tỵ, Hoàn, Trị, Đào Lài, Đoàn Liên, Nga, Tư, Loan, Hiền, Thúy Phụng, Thành, Sơn, Thuận, Tăng, Trúc, Dương, Hóa, Quỳnh, Trinh, Nguyên, Vân; Đặng Thủy, Mỹ Phụng, Hằng, Dũng, Lê, Ngọc, Nhi, Giang, Trang) Nữ: 23

+ Giáo viên năng khiếu: 06 (Niềm, Thao, Viên Huyền, Đăng, Nam, Toán, ) Nữ: 03

 + Trình độ: Đại học: 29; Cao đẳng: 14; Trung cấp: 1

II. Học sinh: HS khuyết tật: 02. Trong đó: Lớp 2E: 02.

     

TT

Điểm trường

Số lớp

Tổng số

Chia ra

 

Số lượng

Nữ

Dân tộc

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

 

 

1

Trung tâm

13

430 215 173 3 108 3 94 2 65 3 89 2 74

 

2

Chênh Vênh

5

49 23 49 1 10 1 9 1 12 1 8 1 10

 

3

Kợp

5

53 23 53 1 16 1 13 1 5 1 9 1 10

 

4

Cheng

5

100 55 100 1 17 1 29 1 10 1 22 1 22

 

5

Hướng Choa

5

37 14 37 1 8 1 7 1 10 1 5 1 7

 

Cộng

 33

669 330 412 7 159 7 152 6 102 7 133 6 123

 
           

 

 

 

 

 

Lượt xem: 2891

Click cuộn lên