Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê nhanh tình hình trường, lớp


 

CẬP NHẬT SỐ LIỆU

 (Quy định thời gian cập nhật: Chậm nhất ngày 15 hàng tháng)

 

 Định biên đội ngũ theo QĐ số 2664/QĐ-UBND, ngày 06/9/2019 của UBND huyện Hướng Hóa là 46 CB-GV-NV

Ngày cập nhật: 15/5/2020             Người cập nhật: Văn phòng

 

  
             
 I. Đội ngũ:

             Tổng số CBGVNV: 46; Nữ: 34

Biên chế: 44; Hợp đồng: 02

GV dân tộc: 05; Nữ: 03

Đảng viên: 20 (Trọng, Lài, Hải, Tỵ, Hoàn, Tư, Viên Huyền, Đào Lài, Trị, Đoàn Liên, Tình, Thành, Loan, Thao, Tăng, Hiền, Hà, Quỳnh, Hương, Phụng)

Hợp đồng huyện: 02

 

Chia ra:

                   + CBQL: 03

+  Nhân viên: 04 ( Tình, Anh, Hà, Oanh) Nữ: 04
           + TPT Đội: 01

+ Giáo viên văn hóa: Tiểu học: 33 (Tỵ, Hoàn, Trị, Đào Lài, Liên, Nga, Nga (a), Tư, Loan, Hiền, Thành, Sơn, Thuận, Tăng, Dương, Quỳnh; Thủy, Phụng, Hằng, Dũng, Lê, Ngọc, Giang, Vân, Trang, An, Hương, Yến, Mai Hiền, Đát, Đức Anh, Hải, Trinh) Nữ: 25

+ Giáo viên năng khiếu: 05 (Niềm, Thao, Huyền, Nam, Chi ) Nữ: 03

 + Trình độ: Đại học: 30; Cao đẳng: 15; Trung cấp: 1

II. Học sinh: HS khuyết tật: 04. Trong đó: Lớp 1B: 01; Lớp 2C: 01; Lớp 3E: 02.

     

TT

Điểm trường

Số lớp

Tổng số

Chia ra

 

Số lượng

Nữ

Dân tộc

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

 

 

1

Trung tâm

14

438 217 173 3 91 3 107 3 91 2 62 3 87

 

2

Chênh Vênh

5

54 27 52 1 14 1 11 1 9 1 12 1 8

 

3

Kợp

5

50 25 51 1 10 1 13 1 13 1 5 1 9

 

4

Cheng

5

102 46 102 1 25 1 17 1 27 1 11 1 22

 

5

Hướng Choa

5

36 15 36 1 6 1 8 1 7 1 10 1 5

 

Cộng

34

680 330 414 7 146 7 156 7 147 6 100 7 131

 
           

 

 

 

 

 

Lượt xem: 3655

Click cuộn lên