Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái thành lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019)
Chuyên mục
LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê nhanh tình hình trường, lớp


 

CẬP NHẬT SỐ LIỆU

 (Quy định thời gian cập nhật: Chậm nhất ngày 15 hàng tháng)

 

 

Ngày cập nhật: 09/02/2019               Người cập nhật: Hiệu trưởng

 

  
             
 I. Đội ngũ:

             Tổng số CBGVNV: 44; Nữ: 32

Biên chế: 38; Hợp đồng: 06

GV dân tộc: 04; Nữ: 02

Đảng viên: 19 (Trọng, Lài, Hải, Tỵ, Hoàn, Tư, Viên Huyền, Đào Lài, Trị, Đoàn Liên, Tình, Thành, Loan, Thao, Tăng, Hiền, Hà, Nguyên, Quỳnh)

Hợp đồng huyện: 06

 

Chia ra:

                   + CBQL: 03

+  Nhân viên: 04 ( Tình, Anh, Hà, Oanh) Nữ: 04
           + TPT Đội: 01

+ Giáo viên văn hóa: Tiểu học: 30 (Tỵ, Hoàn, Trị, Đào Lài, Đoàn Liên, Nga, Tư, Loan, Hiền, Thành, Sơn, Thuận, Tăng, Trúc, Dương, Hóa, Quỳnh, Nguyên, Vân; Đặng Thủy, Mỹ Phụng, Hằng, Dũng, Lê, Ngọc, Nhi, Giang, Trang, Ngọc Anh, Hải) Nữ: 23

+ Giáo viên năng khiếu: 06 (Niềm, Thao, Huyền, Nam, Toán, Chi ) Nữ: 03

 + Trình độ: Đại học: 28; Cao đẳng: 15; Trung cấp: 1

II. Học sinh: HS khuyết tật: 02. Trong đó: Lớp 2E: 02.

     

TT

Điểm trường

Số lớp

Tổng số

Chia ra

 

Số lượng

Nữ

Dân tộc

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

Số lớp

HS

 

 

1

Trung tâm

13

428 215 173 3 107 3 94 2 65 3 88 2 74

 

2

Chênh Vênh

5

49 23 49 1 10 1 9 1 12 1 8 1 10

 

3

Kợp

5

53 23 53 1 16 1 13 1 5 1 9 1 10

 

4

Cheng

5

100 55 100 1 17 1 29 1 10 1 22 1 22

 

5

Hướng Choa

5

37 14 37 1 8 1 7 1 10 1 5 1 7

 

Cộng

 33

667 330 412 7 158 7 152 6 102 7 132 6 123

 
           

 

 

 

 

 

Lượt xem: 3089

Click cuộn lên