“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Danh mục thiết bị giáo viên tự làm


  

                  PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHI TIẾT

THIẾT BỊ DẠY HỌC - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CỦA GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN THIẾT BỊ TỰ LÀM

Đối tượng sử dụng

Dạy các lớp

Số lượng

Ngày cập nhật

Ghi chú

Học sinh

Giáo viên

1

 

Nguyễn Thị Nga

- Tranh kể chuyện lớp 1

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

- Biểu tượng con vật

 

 

 

6 cái

29/4/2014

 

2

 

Nguyễn Thị Thúy Phụng

- Tia số

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

Vòng xoay vui học

 

 

1

1 cái

29/4/2014

Sử dụng được nhiều môn

3

Lê Hải Sơn

- Tranh tự nhiên xã hội lớp 1 từ bài 1- 35

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

4

Hồ Thị Thanh Hiền

Cây sách

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

5

Hồ Sĩ Hoàn

Tranh lật tập đọc

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

6

Hồ Văn Tăng

Vòng xoay toán học

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

7

Hồ Thị Huyền

- Mô hình ATGT

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

-Bộ tranh thủ công lớp 1

 

 

1

1 bộ

29/4/2014

 

8

Nguyễn Thị Loan

- Giá treo đồ dùng dạy học

 

 

1-5

1 bộ

29/4/2014

 

- Bảng phụ

 

 

1-5

 

29/4/2014

 

9

Nguyễn Thị Thảo Nguyên