Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Lịch công tác tuần 22: Từ 07-11/01/2022Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc, địa điểm Thành phần
thực hiện
Thứ hai
07/02/22
Sáng 07:30 Kiểm tra việc thực hiện giờ giấc và nề nếp ở điểm trường Trung tâm. PHT Đinh Hải
08:10 Dạy học qua Ti vi tiết Toán, báo cáo hình ảnh qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Trần Lài. Cô Quỳnh
10:30 Sinh hoạt CLB trẻ chủ đề "Kỹ năng đặt mục tiêu" Cô Hạnh, GV-PTCLB, HS CLB Vành khuyên, CLB Hoa của núi, CLB Suối ngàn.
Chiều 14:10 Dạy học qua Ti vi tiết Toán, báo cáo hình ảnh qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Trần Lài. Cô Vân
16:30 SHCM tại phòng học lớp 1A. Tổ 1
Trong ngày Phát thanh măng non "Mừng Đảng, mừng xuân" tại phòng Đội. PTĐ, em Tuệ An, em Hải Yến.
Kiểm tra số lượng học sinh các điểm trường. PHT Trần Lài
Thứ ba
08/02/22
Sáng 09:30 Sinh hoạt giữa giờ, đồng diễn múa hát sân trường tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, HS điểm trường Trung tâm.
Chiều
Thứ tư
09/02/22
Sáng 09:30 Sinh hoạt giữa giờ, thực hành kỹ năng nghi thức Đội tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, HS các lớp 2A, 3A, 4A, 5A.
Chiều 14:00 Tập luyện cho học sinh tham gia Giao lưu Tiếng Việt cấp huyện tại Hội trường (GVCN có học sinh tham gia nhắc các em đi đúng thời gian) Cô Đặng Thủy, HS trong đội giao lưu.
Thứ năm
10/02/22
Sáng 09:30 Sinh hoạt giữa giờ, thực hành kỹ năng nghi thức Đội tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, HS các lớp 2B, 3B, 4B, 5B.
Chiều 14:00 Tập luyện cho học sinh tham gia Giao lưu Tiếng Việt cấp huyện tại Hội trường (GVCN có học sinh tham gia nhắc các em đi đúng thời gian) Cô Giang, HS trong đội giao lưu.
Trong ngày Trong ngày Nghỉ việc riêng Hiệu trưởng
Thứ sáu
11/02/22
Sáng 09:30 Sinh hoạt giữa giờ, đồng diễn múa hát sân trường tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, HS điểm trường trung tâm.
Chiều 13:30 Dự hội nghị sơ kết học kỳ I tại Trường THCS Khe Sanh. Hiệu trưởng
Thứ bảy
12/02/22
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
13/02/22
Sáng
Chiều
Trong Tuần

Tổng hợp quy trình học kỳ II. Văn phòng
Dạy học qua Ti vi tiết Toán, Tiếng Việt. Báo cáo hình ảnh qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Trần Lài. Cô Nga, cô Hồng Thủy
Dạy học qua Tivi tiết Tập đọc. Báo cáo hình ảnh dạy học qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Tivi về hộp thư PHT Trần Lài. Cô Đặng Thủy, cô Kiều
Vận động học sinh trở lại học tập đầy đủ ở các lớp. GVCN lớp
Cho giáo viên mượn Thiết bị dạy học. NV Thiết bị.
Dạy học theo lịch của nhà trường. Tổ Năng khiếu
Giao bài GTS tháng 3 cho học sinh. NV Thư viện
Cho giáo viên và học sinh mượn sách truyện. NV Thư viện
Báo cáo hình ảnh phụ đạo học sinh qua chủ đề email GVCN. Phụ đạo về hộp thư  PHT Trần Lài. GVCN
Báo cáo hình ảnh dấu khen qua chủ đề email DK. Dấu khen về hộp thư  PHT Trần Lài.
  
GVCN
Kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động các điểm trường. PHT Đinh Hải

Lượt xem: 318

Click cuộn lên