Thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái thành lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019)

Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ năm 2018.Thực hiện Kế hoạch số 39- KH/ĐU, ngày 07/5/2018 của Đảng ủy xã Hướng Phùng về tổ chức diễn đàn Chi bộ sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Ngày 29/5/2018, Chi bộ Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức diễn đàn về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Hồ Văn Khưn-Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng và tập thể đảng viên Chi bộ. Tại điễn đàn, Bí thư chi bộ Nguyễn Mai Trọng quán triệt mục đích và yêu cầu của diễn đàn là hình thức sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng. Thông qua đối thoại tại diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nói lên tiếng nói của mình nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ; đưa việc học tập và làm theo chủ đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Lài-Phó bí thư chi bộ đánh giá việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 của chi bộ  về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “Tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” và Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân  trong thực hiện Chỉ thị 05 mà Chi bộ đã triển khai năm 2017. Các ý kiến phát biểu tại diễn đàn về quá trình khắc phục hạn chế, thiếu sót của tập thể, cá nhân và của bản thân sau khi thực hiện diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ đến nay. Ý kiến đối với việc nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Về Tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, hoặc trong số 27 biểu hiện suy thoái mà TW đã chỉ rõ.

Phát biểu chỉ đạo diễn đàn, đồng chí Hồ Văn Khưn đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi bộ để diễn đàn tổ chức thành công, đồng chí mong muốn Chi bộ nhà trường tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết để xây dựng nhà trường sớm trở thành Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Qua buổi tổ chức diễn đàn, với việc thẳng thắn trao đổi, góp ý và nhìn nhận một cách trung thực, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã làm sáng tỏ thêm các nội dung bằng những ý kiến phát biểu trao đổi của mình, đồng thời các đồng chí cũng đã góp ý cho cá nhân các đảng viên cũng như chi bộ những giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới (Mai Trọng).   


     

Lượt xem: 938

Click cuộn lên