Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Hội nghị tổng kết năm học và Tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2018-2019


 

  Nhằm đánh giá lại những kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm học 2018-2019; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức hội nghị tổng kết và tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2018- 2019.Mở đầu buổi hội nghị tổng kết năm học thầy giáo Đinh Trường Hải - Phó hiệu trưởng đánh giá tổng kết hoạt động giáo dục NGLL trong năm học. Thầy đã nhấn mạnh những hoạt động đã tổ chức theo chủ đề, chủ điểm trong năm học và theo kế hoạch hoạt động NGLL đã xây dựng. Bên cạnh đó Thầy đã chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục để thực hiện đạt kết quả cao hon trong thời gian tới.

Sau phần đánh giá về hoạt động giáo dục NGLL của thầy giáo Đinh Trường Hải, cô giáo Trần Thị Lài - Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường đã đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động chuyên môn của nhà trường nổi bật đó là: chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học đạt được kết quả cao: có 30 giáo viên đạt GVDG cấp trường; 11 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường; 11 giáo viên đạt giải trong hội thi thiết kế bài giảng e-Learning; 5 giáo viên đạt GVDG cấp Huyện. Học sinh tham gia giao lưu tiếng Việt cấp cụm đạt giải nhì; học sinh tham gia giao lưu tiếng Anh cấp huyện đạt giải khuyến khích; Có 1 học sinh đạt giải khuyến khích hội thi “Sáng tạo trẻ” cấp huyện; có 5 học sinh tham gia thi Tin học trẻ cấp huyện; có 5 học sinh tham gia thi giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp huyện. Đồng thời cô cũng đã chỉ ra những tồn tại trong năm học: Tỉ lệ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, chưa hoàn thành chương trình môn học, lớp học vẫn còn khá cao chiếm tỉ lệ 2,3 %, vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học dài ngày, đi học chưa chuyên cần ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Tại hội nghị đã triển khai đến giáo viên trong nhà trường kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, chưa hoàn thành chương trình môn học, lớp học trong thời gian hè và yêu cầu các giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh trong hè nghiêm túc và đạt hiệu quả theo kế hoạch đã xây dựng.

Sau phần đánh giá về công tác chuyên môn, hội đồng sư phạm nhà trường được lắng nghe cô giáo: Trần Thị Ái Tình - Nhân viên kế toán báo cáo báo cáo công tác tài chính năm học 2018-2019.

Tại buổi hội nghị tổng kết năm học thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá lại các hoạt động của nhà trường trong năm học ở tất cả các lĩnh vực: Đời sống chính trị tư tưởng; chuyên môn; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; điều kiện làm việc, học tập, nghiên cứu; xây dựng nhà trường, cảnh quan, môi trường sư phạm; xây dựng văn hóa nhà trường; thông tin; công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đời sống chính trị, tinh thần; thực hiện “3 công khai”. Thầy giáo đã ghi nhận những kết quả nổi bật của giáo viên và học sinh đạt được. Đặc biệt nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các cơ quan, tổ chức hơn 1 tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời thầy giáo cũng đã chỉ rõ những tồn tại của nhà trường cần phải khắc phục trong năm học và trong thời gian tới. Đưa ra những định hướng cho năm học mới để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chuẩn bị tốt cho năm học 2019-2020.

Tại hội nghị tổng kết thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng nhà trường đã tổng hợp đánh giá, góp ý của CB-GV-NV trong nhà trường đối với BGH. Thông qua đó để BGH tiếp tục phát huy những mặt mạnh và cần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong năm học để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn.

Để ghi nhận những thành tích cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt được trong năm học và động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong năm học. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng nhà trường thông qua kết quả thi đua năm học, trao thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu LĐTT, Giấy khen của UBND huyện, CSTĐCS và các tổ tiến tiến, giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, trao thưởng cho giáo viên đạt kết quả cao trong công tác phụ đạo học sinh, bồi dưỡng cho học sinh tham gia cuộc thi “Tin học trẻ” cấp Huyện, tham gia giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp Huyện.

Cũng tại buổi lễ tổng kết này thay mặt BCH Công đoàn cô giáo Trần Thị Lài đã đánh giá khái quát hoạt động Công đoàn trong năm học, thông qua danh hiệu thi đua Công đoàn, biểu dương những thành tích mà cá nhân và tập thể đã đạt được trong năm học và trao thưởng cho 37 cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc; 4 tổ Công đoàn đạt danh hiệu tổ Công đoàn xuất sắc. Trong buổi hội nghị tổng kết nhà trường cũng đã phát thưởng cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao trong học tập.

Sau chương trình hội nghị tổng kết năm học nhà trường tổ chức lễ tôn vinh giáo viên, nhân viên tiêu biểu năm học 2018-2019. Tại buổi lễ thay mặt BGH, BCH Công đoàn cô giáo Trần Thị Lài đã đánh giá lại quá trình xây dựng kế hoạch, tiêu chí và quy trình bình chọn. Trong năm học này nhà trường đã tổ chức bình chọn vòng 3 cá nhân tiêu biểu trực tiếp qua Cổng TTĐT. Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã bình chọn và vinh danh 3 cá nhân tiêu biểu của năm học đó là cô giáo Nguyễn Thị Trúc, thầy giáo Đinh Văn Toán và cô giáo Nguyễn Thị Nga.

Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và tôn vinh cá nhân tiêu biểu đã diễn ra thành công tốt đẹp khép lại một năm học với nhiều thành tích, với sự nổ lực phấn đấu và sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục chuẩn bị những hành trang, kiến thức mới để bước vào năm học mới, năm học 2019-2020 với nhiều thành tích nổi bật và tiếp tục sẽ có nhiều cá nhân tiêu biểu được tôn vinh (Trần Lài).

 

 

 

Lượt xem: 1205

Click cuộn lên