Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

Hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.Bữa cơm gia đình 3 thế hệ

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

Nhằm lan tỏa ý nghĩa to lớn của ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB-GV-NV trong nhà trường về xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong những năm vừa qua, Trường Tiểu học Hướng Phùng đã quan tâm triển khai tổ chức ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2019 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam, tuyên truyền về bạo lực gia đình và biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình. Đồng thời cũng tuyên truyền đến mỗi gia đình tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào khung giờ từ 17h00 đến 19h00  ngày 28/ 6. Qua đó để các thành viên của mỗi gia đình gắn kết với nhau, xây dựng mối quan hệ bền chặt, nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Chúc cho mỗi gia đình nhỏ trong tập thể gia đình lớn của Trường Tiểu học Hướng Phùng luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc (Trần Lài).

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

CÁC GIA ĐÌNH