Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021


Để thực hiện và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày 28 tháng 11 năm 2020, trường Tiểu học Hướng Phùng đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020 - 2021.