Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

Chi bộ Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

TCCS ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016

             

                   Tin bài: Nguyễn Mai Trọng
Thực hiện hướng dẫn Số 03-HD/ĐU ngày 24/10/2016 của Đảng ủy xã Hướng Phùng về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016. Ngày 23/11/2016 chi bộ Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức hội nghị triển khai, đánh giá theo quy định.

         

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Mai Trọng - bí thư chi bộ thay mặt Chi ủy đọc báo cáo tổng kết công tác đảng của Chi bộ năm 2016 và phương hướng công tác của Chi bộ năm 2017. Tiếp theo các cá nhân thảo luận, góp ý cho báo cáo và thống nhất cho điểm từng tiêu chuẩn và tiến hành đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đảng, 100% đảng viên trong chi bộ tự đánh giá chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và xếp loại Xuất sắc với 91/100 điểm.

Phần đánh giá xếp loại đảng viên cũng được chi bộ tiến hành theo đúng  nguyên tắc. Từng đồng chí đảng viên đọc bản kiểm điểm cá nhân và sau đó được chi bộ nhận xét, góp ý. Cũng tại hội nghị, chi bộ tổ chức lấy phiếu biểu quyết đánh giá chất lượng đảng viên và biểu quyết đề nghị khen thưởng. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, 100% đảng viên được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mai Trọng - bí thư chi bộ và đồng chí Hoàng Hữu Thành được đánh giá xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị các cấp ủy đảng khen thưởng.

Kết luận phần kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Mai Trọng – Bí thư chị bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu các ý kiến góp ý để tập thể và từng cá nhân sửa chữa và hoàn chỉnh bản kiểm điểm; đồng thời khẳng định những ưu điểm cơ bản, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, của từng cá nhân trong chi ủy và Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm của hội nghị, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các tổ đảng. Đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành với tinh thần đóng góp xây dựng. Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2016 của chi bộ Trường Tiểu học Hướng Phùng đã thành công tốt đẹp.


Lượt xem: 1171

Click cuộn lên