“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Thiết bị dùng chung


 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                
DANH MỤC CHI TIẾT
THIẾT BỊ DẠY HỌC - THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
               
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Học sinh Giáo viên
1 THDC 001 Bảng nhóm x   cái 12,000 15
2 THDC 002 Tủ đựng thiết bị   X cái 134,000 7
3 THDC 003 Bảng phụ đa dụng   X cái 18,000 20
4 THDC 004 Radio casec   X cái 1,000,000 1
5 THDC 005 Nam châm viên bọc nhỏ innoc núm nhựa trắng có vít   X bao 25,000 10
6 THDC 006 Nam châm viên bọc lớn innoc núm nhựa trắng có vít   X bao 40,000 5
7 THDC 007 Nẹp kẹp tranh 1,1m trắng   X cái 17,000 100
8 THDC 008 Máy chiếu prozectio   X cái 19.200.000 1
9 THDC 009 Bảng phụ cho giáo viên   X cái 55,000 32
10 THDC 010 Qủa Địa cầu d=30   X Quả 30,000 1
11 THDC 011 Nam châm  bọc sắt   X Viên 40,000 20
12 THDC 012 Trống trường + chân   X cái 600,000 1
13 THDC 013 Đàn Organ   X Cái 7,000,000 1
14 THDC 014 Nam châm lá   X mét 150,000 7
15 THDC 015 Giấy A3 loại 1 Pater one   X ram 137,000 6
16 THDC 016 Nam châm viên nhỏ(10v/vỉ)   X viên 10,000 30
17 THDC 017 Hồ dán 30ml thiên long   X Hộp 3,000 15
18 THDC 018 Rá đựng hình chữ nhật   X cái 45,000 20
19 THDC 019 Bút chỉ loại tốt màu trắng có đèn   X cái 50,000 3
20 THDC 020 Bút dạ thiên long màu xanh. đen WB03   X Hộp 50,000 6
21 THDC 021 Nilon ép giấy khổ A3   X ram 147,500 3
22 THDC 022 Nilon ép giấy khổ A4   X ram 77,000 1
23 THDC 023 Giấy A0   X Tờ 24,000 40
24 THDC 024 Giấy bìa Rô-kiA0   X Tờ  2,500 40
25 THDC 025 Thước kẻ 50cm Deli   X cái 15,000 9
26 THDC 026 Bút viết giấy PM 09   X Hộp 79,000 2
27 THDC 027 A ráp loại lớn    X cái 270,000 1
28 THDC 028 Kẹp bướm    X Hộp 6,000 3
29 THDC 029 Lưới cầu long hải yến   X Cái  75,000 2
30 THDC 030 Cầu mây   X Quả 15000 10
31 THDC 031 Bóng chuyền động lưc   X Quả 220,000 1
32 THDC 032 Bóng đá mini   X Quả 80,000 2
33 THDC 033 Cầu khế 505   X Quả 9,500 5
34 THDC 034 bảng tư thế ngồi học   X cái 70,000 2
35 THDC 035 hộp quả cân + bàn cân   X bộ 35,000 3
36 THDC 036 cờ hiệu dạy thể dục   X cái  14,000 7
37 THDC 037 bộ dụng cụ nhạc   X bộ 13,000 2
38 THDC 038 bản đồ , lược đồ    X tờ 10,000 18
39 THDC 039 tranh kể chuyện bài đôi dép   X tờ 30,000 3
40 THDC 040 tranh kể chuyện một ngày của bé   X tờ 30,000 1
41 THDC 041 máy in   X cái 3,500.00 1
42 THDC 042 máy tính bàn   X cái 9.600,000 2
43 THDC 043 máy tính xách tay   X cái 15,000,000 2
44 THDC 044 dây điện    X mét 10,000 300
45 THDC 045 bóng đèn   X cái 7,300,000 15
46 THDC 046 Khăn bàn mới   X cái   16
47 THDC 047 Thanh sắt   X cái   20
48 THDC 048 Ghế màu xanh hội trường   X cái 300,000 45
49 THDC 049 Bàn hội trường   X cái   16
50 THDC 050 Cờ dán chữ   X cái   10
51 THDC 051 Cờ xéo   X cái   8
52 THDC 052 Ghế băng sắt   X cái   1
53 THDC 053 Bộ ly   X cái   1
54 THDC 054 Thước dây 30m   X cái 80,000 1
55 THDC 055 Máy nổ   X cái 7.000.000 1
56 THDC 056 Ụ cờ   X cái 20,000 33
57 THDC 057 Bóng ném cao su   X quả 15,000 23
               
HIỆU TRƯỞNG     NGƯỜI LẬP
               
               
               
               
Nguyễn Mai Trọng     Nguyễn Thị Thu Hà
 

Lượt xem: 3574

Click cuộn lên