“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Danh mục thiết bị khối 1


 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
DANH MỤC CHI TIẾT
THIẾT BỊ DẠY HỌC - KHỐI 1
               
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Học sinh Giáo viên
1 TA001 Bộ đồ dùng học toán thực hành(hs) x   bộ 22.800, 176
2 TV002 Bộ đồ dùng học vần (hs) x   bộ 19,000, 115
3 TV003 Bộ chữ học vần thực hành Tiếng việt (gv)   x bộ 24,000 3
4 TV004 Đĩa hướng dẫn phương pháp dạy học   x bộ 22,000 42
5 TA005 Bộ hình học phẳng(gv)   x bộ   2
6 TA006 Bộ đồ dùng dạy học Toán(gv)   x bộ 24.700, 9
7 TA007 Bộ chữ dạy học vần BD(gv)   x bộ 357,000, 1
8 TV008 Bộ chữ dạy nhọc vần TV (gv)   x bộ 250,000 1
9 TV009 Tranh luyện nói   x bộ 21,300 4
10 TD 010 Tranh Thể dục   x bộ 60,000, 5
11 KC011 Tranh Kể chuyện   x bộ 60,000 7
12 MT012 Tranh mỹ thuật   x bộ 60,000 5
13 DD013 Tranh đạo đức   x bộ 60,000 5
14 TV014 Hướng dẫn viết chữ   x bộ 23,000 1
15 TV015 Thanh vần   x bộ 18,000 5
16 TV016 Bộ tranh âm vần   x bộ 284,000, 9
17 AN 017 Mõ nhạc   x bộ 24,000 15

Lượt xem: 4923

Click cuộn lên