“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Danh mục thiết bị khối 2


 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
DANH MỤC CHI TIẾT
THIẾT BỊ DẠY HỌC - KHỐI 2
               
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Học sinh Giáo viên
18 TA 018 Bộ đồ dùng học toán thực hành (hs) x x Bộ  22.800, 133
19 TA019 Bộ đồ dùng học toán thực hành (hs) x x Bộ 25,000, 54
20 TA020 Bộ đồ dùng dạy học Toán 2(gv)   x Bộ 128,000 6
21 MT021 Tranh mỹ thuật   x
22 TC022 Tranh thủ công   x Bộ 56,000 4
23 KC023 Tranh kể chuyện   x Bộ 50,000 3
24 TD024 Tranh thể dục   x Bộ 60,000 3
25 TNXH025 Tranh tự nhiên xã hội   x Bộ 75,000, 2
26 TLV026 Tranh tập làm văn   x Bộ 24,000 2
27 TV 027 Học viết chữ hoa của hs   x Bộ 23,000 3
28 TV028 Tranh tiếng việt   x Bộ 15,000 23
29 TA029 Bảng nỉ toán 1,2,3 (GV)   x Bộ 20,000 2
30 TA030 Bộ quả cân 6kg   x cái                  17.000 10
31 TA031 Ca 1 lít   x bộ                  567.000 1
32 TA032 Chai 1 lít   x cái                    11.000 1
33 TA033 Thước nhôm  1m   x cái                    11.000 1
34 MT034 Bộ tranh Mỹ Thuật lớp 2   x cây                    15.000 5
35 MT035 Bộ tranh thiếu nhi (thưởng thức MT 2)   x bộ                  32.000 5

 

Lượt xem: 3734

Click cuộn lên