“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Danh mục thiết bị khối 3


 

TT Mã thiết bị Tên thiết bị Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Học sinh Giáo viên
36 TA 036 Bộ đồ dùng học toán lớp 3 (hs) x   Bộ 19.071 109
37 TA037 Bộ đồ dùng dạy toán 3 (gv)   x Bộ 387.4 7
38 TV038 Bộ Tranh Tập đọc L3    x Bộ                   210.000 6
39 KC039 Bộ tranh kể chuyện lớp 3   x
40 TA040            
41 TA041 Compa dùng cho GV   x                      
42 TA042 Thước nhôm 0,5m   x Cái                    13.000 3
43 TNXH043 Tranh TNXH L3 -tranh giấy   x cái                    30.500 2
44 KH044 MH trái đất...., mặt trăng quay quanh...   x bộ 235,742.00 2
45 MT045 Bộ tranh Mỹ Thuật 3    x bộ 60,000 3
46 MT046 Bộ tranh các họa sĩ VN (thưởng thức MT3)   x bộ                  113.000 4
47 DD047 Tranh Đạo Đức L3    x bộ                  149.000 2
48 TV048 Bộ mẫu chữ dạy tập viết   x bộ                    36.000 23
49 TV049 Mẫu chữ viết trong trường T.học    x bộ                  135.000 2
50 TV050 Bộ chữ viết mẫu tên riêng    x bộ                  135.000 1
51 TV 051 Tranh  T/V L3    x bộ                   2
52 TD052 Bộ Tranh Tập đọc L3 ( KT : 35x50) cm   x bộ                  75.000 3
53 AM 053 Bộ tranh Âm Nhạc 3 (1tờ/bộ)   x                    20.000 3
54 TC054 Tranh Thủ Công L3 -tranh giấy   x bộ                    22.000 3
55 TD 055 Tranh Thể Dục 3 (10tờ) -tranh giấy   x bộ                  22.000 4
56 TA056 Thước dây 20m   x bộ                  15.000 4
57 TD057 Dây nhảy cá nhân   x sợi 2,537.00 40
58 TD058 Dây nhảy dài tập thể   x sợi                    18.000 67
59 TD059 Cờ nhỏ   x sợi 8,034.00 18

Lượt xem: 4458

Click cuộn lên