“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Danh mục thiết bị khối 4


 

DANH MỤC CHI TIẾT
THIẾT BỊ DẠY HỌC - KHỐI 4
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Học sinh Giáo viên
60 KC060  Tranh Kể chuyện L4 - tranh giấy   x bộ                  177.000 3
61 TLV061  Tranh Tập Làm Văn L4 - tranh giấy   x bộ                  139.000 2
62 TV062  Bộ tranh tập đôc L4 (35x50) cm   x bộ                  235.000 5
63 TA063  Bảng Mét vuông - kẻ ô vuông   x bộ                  240.000 4
64 TA064  Ê-ke nhựa 30-40-50   x bộ                    29.000  
65 TA065  Compa dùng cho GV   x bộ                    38.000 2
66 TA066  Thước nhôm 0,5m   x bộ                    30.500 7
67 Đ067  Tranh Đạo Đức L4 - tranh giấy   x bộ                    81.000 3
68 KH068 Tranh Khoa học L4 - tranh giấy   x bộ                    80.000 5
69 KH069 Bộ DC Khoa học Lớp 4   x bộ               1.418.000 4
70 KH070 Hộp thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng"   x bộ                            -   4
71 KH071 Chai lọ thí nghiệm   x bộ                            -   3
72 KH072 ống trụ 1   x bộ                            -   2
73 KH073 ống trụ 2   x bộ                            -   2
74 KH074 Bình thí nghiệm về sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng   x bộ                            -   3
75 KH075 ống thủy tinh   x bộ                            -   3
76 KH076 Bảng chia vạch chữ U   x bộ                            -   3
77 KH077 Nhiệt kế   x bộ                            -   10
78 KH078 Nhiệt kế y tế   x bộ                            -   10
79 LS079 Bộ tranh Lịch sử 4 (bộ/3tờ)    x bộ                    44.000 3
80 LS080 Bộ bản đồ Lịch sử  4 (bộ/5tờ)   x bộ                  135.000 4
81 ĐL081 Bộ bản đồ Địa Lý 4 (2 tờ)   x bộ                    65.000 4
82 ĐL082 Bộ tranh Địa lý 4 (bộ/4tờ)   x bộ                    76.000 4
83 KT083 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật (GV) L4+L5   x bộ                  756.000 5
84 KT084 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật 4 (HS)   x bộ                    61.000 20
85 KT085 Bộ DC,VL cắt, khâu, thêu 4 (GV)   x bộ                  371.000 5
86 KT086 Bộ DC,VL cắt, khâu, thêu 4 (HS)   x bộ                  101.000 134
87 MT087 Bộ tranh Mỹ Thuật 4 (bộ/7tờ)   x bộ                  102.000 4
88 MT088 Tranh dân gian VN (thưởng thức MT4)   x bộ                  149.000 3
89 AN 089 Bộ tranh Aâm Nhạc 4 (bộ/8tờ)   x bộ                  117.000 3
90 TD090 Bộ tranh Thể dục 4 (bộ/10tờ   x bộ                  145.000 2
91 TD091 Bóng ném   x quả                    18.000 20
92 TD092 Quả cầu đá   x quả                    10.000 18

Lượt xem: 4487

Click cuộn lên