“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Danh mục thiết bị khối 5


 

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
DANH MỤC CHI TIẾT
THIẾT BỊ DẠY HỌC - KHỐI 5
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Học sinh Giáo viên
93 KC093 Tranh kể chuyện L5 - tranh giấy   x bộ                  145.000 3
94 TV094 Bộ tranh tập đọc lớp 5 ( 35x50)   x
95 TA095 Hình chữ nhật biểu diễn tính thể tích L5   x bộ                  160.000 4
96 TA096 Hình chữ nhật (200x160x100) mm L5   x cái                            -   4
97 TA097 Hình trụ cao 150mm L5   x cái                            -   3
98 DD098 Tranh Đạo Đức L5 - tranh giấy   x cái                            -   3
99 KH099 Tranh Khoa Học L5 - tranh giấy   x tờ                    10.000 3
100 KH100 Mô hình " Bánh xe nước" Lớp 5   x bộ                    30.000 3
101 LS101 Bản đồ Lịch Sử Lớp 5 (3 tờ)-mới   x bộ                  270.000 2
102 ĐL 102 Tranh Địa Lý L5 -tranh giấy couche   x bộ                    81.000 3
103 ĐL103 Bộ bản đồ Địa Lý Lớp 5 (6tờ)   x bộ                    58.000 3
104 KT104 Bộ DC, VL cắt, khâu, thêu Lớp 5 (GV)   x bộ                  192.000 4
105 KT105 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật (GV) L4+L5   x bộ                  71.000 3
106 MT106 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật Lớp 5 (HS)   x bộ                  56.000 3
107 KT107 Bộ DC, VL cắt, khâu, thêu Lớp 5 (HS)   x bộ                    68.000 4
108 MT108 Bộ tranh Mỹ Thuật L5   x bộ                  101.000 32
109 AN109 Bộ tranh Aâm Nhạc 5 (8 tờ)-tranh giấy   x bộ                    58.000 2
110 TD110 Bộ tranh Thể Dục Lớp 5 (8 tờ)-tranh giấy   x bộ                  117.000 4

Lượt xem: 5117

Click cuộn lên