Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Lịch công tác tuần 06: Từ 11-15/10/2021Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc, địa điểm Thành phần
thực hiện
Thứ hai
11/10/21
Sáng 08:10 Kiểm tra toàn diện giáo viên Hồ Thị Hoa Tỵ. Theo QĐ số 313
08:10 Dự giờ thao giảng (Dạy lớp 4B tiết 2: Cô Vân) Thầy Dũng
08:50 Dạy học qua Ti vi tiết Âm nhạc lớp 4B. Báo cáo hình ảnh dạy học qua email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Đinh Hải. Cô Thao
09:00 Thu cam kết hưởng nghị định 76/2020 của CB-GV-NV; Thu công tác phí; Thu BHTT đợt 2 tại Văn phòng. Kế toán
09:30 Tập đồng diễn dân vũ giữa giờ tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, em Tuệ An, HS lớp 1 trung tâm.
Chiều 14:00 Nộp Đề án tinh giản biên chế tại Phòng Nội vụ. Văn phòng
15:10 Đi thực tế và tổ chức sinh hoạt giữa giờ tại điểm trường Cợp. PTĐ
15:30 SHCM tổ tại Hội trường. Tổ 2
16:30 SHCM tổ tại phòng học lớp 1A. Tổ 1
Thứ ba
12/10/21
Sáng 08:10 Dạy học qua Tivi tiết Tập đọc. Báo cáo hình ảnh dạy học qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Tivi về hộp thư PHT Trần Lài. Cô Đặng Thủy
08:50 Dạy học qua Ti vi tiết Kể chuyện. Báo cáo hình ảnh qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Trần Lài. Cô Nga
09:30 Tập đồng diễn dân vũ giữa giờ tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, Em Tuệ An, HS lớp 2 trung tâm.
09:50 Dạy học qua Tivi tiết Tập đọc. Báo cáo hình ảnh dạy học qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Tivi về hộp thư PHT Trần Lài. Cô Kiều
10:30 Kiểm tra toàn diện giáo viên Nguyễn Thị Hải. Theo QĐ số 314
Chiều 13:30 Kiểm tra PCGD, MXC năm 2021 tại Phòng GD&ĐT. PHT Đinh Hải, cô Oanh
15:10 Đi thực tế và tổ chức sinh hoạt giữa giờ tại điểm trường Chênh Vênh. PTĐ
Trong ngày Điều chỉnh BHXH cho CB-GV-NV. Kế toán
Thứ tư
13/10/21
Sáng 07:30 Đi thực tế kiểm tra và khắc phục hệ thống điện sáng các phòng học ở điểm trường Hướng Choa. PHT Đinh Hải, Anh Ngự
08:50 Dạy học qua Ti vi tiết Âm nhạc lớp 4A. Báo cáo hình ảnh dạy học qua email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Đinh Hải. Cô Thao
09:30 Tập đồng diễn dân vũ giữa giờ tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, Em Hải Yến (5A), HS lớp 3 trung tâm
Chiều 14:00 SHCM tại phòng học lớp 3A (Lớp 3C, 3D, 3E học buổi sáng). Tổ 3
14:50 Kiểm tra chuyên đề giáo viên Viên Đình Huyền. Theo QĐ số 315
14:50 SHCM tại lớp 4B (Lớp 4C học sáng) Tổ 4
14:50 Dạy học qua Ti vi tiết Kể chuyện. Báo cáo hình ảnh qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Trần Lài. Cô Thủy
16:30 Thăm, tặng quà, vệ sinh khuôn viên nhà ở Mẹ Miết (Cô Hà chuẩn bị quà) PHT Trần Lài, Tổ 1
16:30 Vệ sinh 2 bức tranh đá. Cô Ngọc, cô Mai Hiền, cô Kiều
Thứ năm
14/10/21
Sáng 08:00 Dự họp Ban chấp hành LĐLĐ huyện tại hội trường LĐLĐ Huyện. CTCĐ Trần Lài
09:30 Tập đồng diễn dân vũ giữa giờ tại sân nhà A. PTĐ, GVCN, HS lớp 4, 5 trung tâm.
09:45 Dự giờ tiết Tiếng Việt tại lớp 1H Cô Phụng
10:30 Kiểm tra toàn diện giáo viên Hoàng Hữu Thành. Theo QĐ số 316
10:30 Sinh hoạt chuyên môn tổ tại Hội trường. Tổ Năng khiếu
Chiều 14:00 SHCM tại phòng học lớp 5A (Các lớp dạy buổi chiều đổi lên buổi sáng để tham dự). Tổ 5
16:30 Kiểm tra chuyên đề giáo viên Phạm Xuân Nam. Theo QĐ số 317
Thứ sáu
15/10/21
Sáng 07:30 Kiểm tra toàn diện giáo viên Trương Quang Dũng. Theo QĐ số 318
10:10 Kiện toàn và Ra mắt CLB trẻ tại các lớp 4B, 5A, 4H. Cô Hạnh, GV PTCLB, Học sinh CLB 5A, 4B, 4H.
Chiều Nộp đề án Chuẩn quốc gia, nộp kế hoạch truyền thông về GD&ĐT tại Phòng GD. Văn phòng
Trong ngày Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10 về Phòng GD&ĐT. Văn phòng
Thứ bảy
16/10/21
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
17/10/21
Sáng
Chiều
Trong Tuần

Kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh tại điểm trường trung tâm. PHT Đinh Hải
Dạy học qua Ti vi tiết Lịch sử & Địa lí; Khoa học. Báo cáo hình ảnh qua thẻ trả lời của email có chủ đề BCHADHTV. Báo cáo hình ảnh dạy Ti vi về hộp thư Hiệu trưởng, PHT Trần Lài. Thầy Thành, Thầy Dũng
Tập trống tại phòng Đội. PTĐ, Đội nghi lễ.
Dự giờ thăm lớp các giáo viên tổ Năng khiếu. PHT Đinh Hải
Xử lý nghiệp vụ đối với tài liệu sách thiếu nhi trên 48 trang tại Thư viện. NV thư viện.
Vệ sinh, sắp xếp phòng thư viện. NV thư viện.
Cho giáo viên mượn Thiết bị và đồ dùng dạy học. NV Thiết bị.
Báo cáo hình ảnh dấu khen qua chủ đề email DK. Dấu khen về hộp thư Hiệu trưởng và PHT Trần Lài.
  
GVCN
Báo cáo hình ảnh phụ đạo học sinh qua chủ đề email GVCN. Phụ đạo về hộp thư Hiệu trưởng và PHT Trần Lài.
  
GVCN

Lượt xem: 190

Click cuộn lên