Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

Kế hoạch tháng 3/2017.


PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HOÁ

         TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập ­­- Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/KH-TH

 

                  Hướng Phùng, ngày 01 tháng 3 năm 2017

Tải kế hoạch tháng 3/2017 tại đây!

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 20171. Tư tưởng-Nhận thức:

- Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2017).

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017).

- Tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Chấp hành tốt nề nếp, nội quy, quy định của nhà trường.

- Chấp hành nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị và tinh thần của Tiêu chí thi đua.

- Tiếp tục đề cao trách nhiệm quản lí và năng lực tổ chức thực hiện của Ban giám hiệu.

2. Cụ thể:

Lĩnh vực công tác

Nội dung

Chỉ đạo và

tổ chức

thực hiện

Quản lý

Chỉ đạo

 

- Triển khai công tác “Tự đánh giá” trong trường học và báo cáo về PGD&ĐT.

PHT Quang Minh

- Đón và làm việc Đoàn kiểm tra công tác quản lý của Phòng GD&ĐT.

BGH

- Liên đội hoàn thành Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ra mắt “CLB phát thanh trường học” vào ngày 15/5/2017.

PHT Quang Minh

 - Báo  cáo  tình  hình  giáo  dục  tháng  03  về  Phòng  trước  ngày 15/3/2017.

Văn phòng

- Nộp kê khai TSCN chậm nhất 30/3/2017 về thanh tra Huyện.

BGH

- Tập hợp số liệu xét hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2016-2017.

PHT Trần Lài, PHT Quang Minh

- Hoàn tất các phương án đánh giá kết quả phụ đạo HS.

PHT Trần Lài, PHT Quang Minh

- Chỉ đạo công tác ngoại khóa theo kế hoạch.

PHT Quang Minh

- Sửa điện điểm Chênh Vênh.

PHT Quang Minh

Kiểm tra

nội bộ

- Kiểm tra chuyên đề 04 giáo viên.

Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng

- Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra tháng 2/2017 và hồ sơ giáo viên.

 Chuyên môn

- Tăng cường vận động học sinh đi học đảm bảo số lượng và tỉ lệ chuyên cần.

 

 PHT Trần Lài, PHT Quang Minh

- Khai trương, đưa Góc vui học tiếng Anh ở Thư viện treo vào hoạt động.

- Tập huấn ra đề kiểm tra theo TT 22.

- Tổ chức thao giảng 1 tiết/giáo viên.

- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh .

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 3/2017.

- Tham gia Toán trên mạng Internet cấp huyện.

- Tổ chức sinh hoạt CLB Tiếng Anh và hùng biện Tiếng Anh vào tiết chào cờ đầu tuần tháng 3.

- Chỉ đạo giáo viên tổ 4, 5 ra đề và kiểm tra giữa học kỳ II.

 

Đội TNTP

 

- Giáo dục cho Đội viên - Nhi đồng thực hiện tốt công tác đạo đức, tác phong người học sinh; thực hiện tốt các nội quy của nhà trường thông qua các tiết chào cờ.

PHT Quang Minh và Phụ trách Đội

- Truyền thông Phòng tránh các bệnh mùa hè cho học sinh.

- Phát thanh Măng non theo chủ đề, chủ điểm (8/3; 26/3).

- Phát nhạc Thiếu nhi lúc 6h45-7h15 hàng ngày tại điểm trung tâm.

- Tập luyện đội tuyển tham gia "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" cấp Huyện.

- Tiếp tục triển khai, tổ chức các hoạt động giữa giờ (múa hát, thể dục…).

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn”.

- Hoàn thành kế hoạch, quyết định, quy trình về CLB phát thanh măng non.

- Trực Báo công tác đội định kì tháng 03/2017 tại Hội đồng đội Huyện (28/03/2017).

Kiểm định

CLGD

- Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng Giáo dục năm học 2016-2017.

PHT Quang Minh

- Đi học tập tại Trường Tiểu học Tân Lập về công tác KĐCL.

- Chỉ đạo các tổ đánh giá chất lượng giáo viên trong tháng đúng thời gian, thực chất, công bằng.

- Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Đoàn thể

- Tham gia các hoạt động 8/3 và 26/3.

PHT Quang Minh và BCH Chi đoàn

- Sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ.

Bán trú

- Kiểm tra công tác ăn, ở, sinh hoạt, lao động vệ sinh của khu nội trú điểm trường trung tâm.

PHT Trần Lài

- Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn bán trú.

- Kiểm tra công tác ăn, nghỉ trưa của học sinh các lớp bán trú.

- Mời phụ huynh các lớp kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú.

Xây dựng

Cảnh quan

- Sửa chữa mái lợp Thư viện treo.

PHT Quang Minh; Các điểm trường; cô Phương

- Tu sửa hàng rào, CSVC, xử lý mối mọt các điểm trường.

- Chăm sóc cây xanh, cây cau trong khuôn viên.

 

 Thư viện Thiết bị

 

- Dán gáy phân loại sách theo mã màu (Mô hình thư viện thân thiện).

Hiệu trưởng;

Phụ trách TV-TB

- Hoạt động ở thư viện Xanh vào các ngày thứ 2, thứ 6 trong tuần.

- Tiếp tục phối hợp với Dự án Tầm nhìn hoàn thành mô hình thư viện thân thiện tại tầng 2 nhà A.

- Hỗ trợ giáo viên mượn máy chiếu, thiết bị phục vụ các tiết dạy chuyên đề và hội giảng.

- Cập nhật phần mềm thư viện SRP.

Dự án WVV

- Chụp ảnh trẻ Bảo trợ năm 2017.

Hiệu trưởng;

PHT Quang Minh; PTĐ và GVCN

- Truyền thông cho phụ huynh, học sinh về công tác Bảo trợ.

- Họp Ban phụ huynh, giáo viên, Ban phụ huynh, tập huấn và truyền thông cho trẻ.

- Tập huấn TOT cho giáo viên.

Tài chính

- Đối chiếu tiền gửi tháng 2/2017.

Hiệu trưởng;

Kế toán

- Giải quyết chế độ kịp thời, đầy đủ cho đội ngũ.

- Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016.

                                                 

 

                          TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG                                     

                                                                      

 

Lượt xem: 436

Click cuộn lên